Санал өгөхдөө иргэд баримтжуулж зураг дүрс бичлэг хийсэн тохиолдолд зөрчлийн хуулиар торгоно
2020-06-23 09:08:13

         Маргааш УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн санал авах өдөр.  Энэ өдөр сонгогч нь:        

  • Санал авах байрнаас саналын хуудас авч гарсан
  • Саналын хуудсанд тэмдэглэсэн саналаа болон бусад сонгогчийн тэмдэглэсэн саналыг баримтжуулан зураг авсан, дүрс бичлэг хийсэн, шууд дамжуулсан, бусдад харуулсан,
  • Саналын хуудсанд зориулалтын бус үзгээр санал тэмдэглэсэн
  • Аль нэг нэр дэвшигчийн төлөө санал өгөх, эсхүл өгөхгүй байхаар мөнгө, эд зүйл шаардсан, шаардаж авсан бол Зөрчлийн тухай хуулийн 17.1.30 заалтын дагуу АРВАН МЯНГАН НЭГЖТЭЙ тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 

Эх сурвалж: Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс


Санал өгөхдөө иргэд баримтжуулж зураг дүрс бичлэг хийсэн тохиолдолд зөрчлийн хуулиар торгоно
Шинэ мэдээ