Нийслэлийн сонгуулийн санал авах 451 байранд улсын байцаагчид хяналт тавина
2020-06-23 09:27:02

Маргааш  нийслэл дэх сонгуулийн санал авах 451 байранд улсын байцаагчид эрүүл ахуй халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулна. Мөн ариуцсан хорооны нутаг дэвсгэрт архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилж буй эсэхэд давхар хяналт тавьж илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээ авах юм.

 


Нийслэлийн сонгуулийн санал авах 451 байранд улсын байцаагчид хяналт тавина
Шинэ мэдээ