Сонгуулийн дүнд хууль бусаар нөлөөлөх аливаа үйлдлийг илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлд тагнуулын байгууллага хяналт тавьж байна.
2020-06-16 10:31:09

ТЕГ-ын ОНХА-ны дарга Т.Баярхүү: Монгол Улсын иргэний Үндсэн хуулиар олгогдсон сонгох, сонгогдох эрхэнд хууль бусаар нөлөөлөх аливаа үйлдэл нь хүний улс төрийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг юм. Нөгөөтэйгүүр, Монгол Улсын үндсэн хуульт байгууллын аюулгүй байдлын эсрэг чиглэсэн үйл ажиллагаа тул тагнуулын байгууллага хуульд заасан чиг үүргийнхээ хүрээнд хяналт тавьж ажиллаж байна. Энэ хүрээнд гадаад улсын иргэд, байгууллагын зүгээс манай улсын сонгуулийн дүнд нөлөөлөх үйлдэл гаргах, тэр дундаа мөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэх мэт хууль бус үйлдлийг илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлд анхаарч ажиллаж байна  

 

 


Сонгуулийн дүнд хууль бусаар нөлөөлөх аливаа үйлдлийг илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлд тагнуулын байгууллага хяналт тавьж байна.
Шинэ мэдээ